Địa chỉ: Số 990, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Dịch vụ

Gói dịch vụ bảo trì cổng tự động định kỳ

Bảo trì cổng tự động là điều cần thiết để đảm bảo các tính năng an toàn hoạt động chính xác và ngăn ngừa các lỗi trong quá trình sử dụng có thể gây gián đoạn lớn cho hoạt động hàng ngày tại địa điểm lắp đặt cổng điện.

Tùy thuộc vào hình thức sử dụng, phương thức hoạt động và mức độ nghiêm trọng của cơ sở kinh doanh, các cổng chạy bằng điện phải được bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa ít nhất sáu tháng một lần. Hợp đồng công ty Cửa Tự Động Phúc Nghĩa cung cấp ba cấp độ kiểm tra bảo trì cổng tự động tiêu chuẩn.

GÓI DỊCH VỤ BẢO TRÌ CỔNG CHẠY BẰNG MÔ TƠ ĐIỆN

DỊCH VỤ VÀNG

Kiểm tra cổng tự động tại cơ sở 4 lần một năm được đề xuất cho các cơ sở sử dụng tầng suất hơn 50 chu kỳ mỗi ngày, định kỳ kiểm tra 3 tháng 1 lần.

DỊCH VỤ BẠC

Kỹ thuật kiểm tra 3 lần một năm được đề xuất cho các cơ sở sử dụng trên 35 lượt truy cập mỗi ngày và kiểm tra mỗi lần sau 4 tháng.

DỊCH VỤ ĐỒNG

2 lần kiểm tra định kỳ hàng năm được đề xuất cho tối đa 20 chu kỳ mỗi ngày 6 tháng một lần.

Lưu ý: Báo giá thỏa thuận hợp đồng bảo trì đã bao gồm tất cả chi phí đi lại và nhân công. Bất kỳ bộ phận nào hư hỏng được báo giá thay thế và bảo hành với một khoảng chi phí phụ.

Dịch vụ khác